تاريخ : سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 | 13:47 | نویسنده : قنبری

گزارش ماهانه ی مشاور مدرسه _ آبان 1391

ا) بروز کردن برد مشاوره.

2) انجام مشاوره های فردی و ثبت آنها در دفتر گزارش مشاور.

3) نصب فراخوان جهت شرکت دانش آموزان در جلسات مشاوره ی گروهی در برد مشاوره

4) اجرای 3 جلسه مشاوره ی گروهی با دانش آموزان با موضوع اضطراب امتحان و اجرای آرام سازی عضلانی در جلسات.

5) انجام برنامه ریزی درسی برای هفتگی برای اکثر دانش آموزان .

6) همکاری با کادر اجرایی (مدیر) جهت برگزاری جلسه ی آموزش خانواده تایپ دعوت نامه ی جلسه ی آموزش خانواده و تکثیر آن.

7) برگزاری جلسه ی آموزش خانواده و اجرای سخنرانی در زمینه ی ویژگی های رشد در دوره ی نوجوانی مشکلات رفتاری و هیجانی آنها و دادن راهکارهای رفتاری برای والدین. خلاصه ای از جلسه:

تعریف نوجوانی نمادها و الگوها ، خصوصیات رفتاری و عاطفی و هیجانی این دوره.

بلوغ و محیط شناسی بلوغ و نیازهای عاطفی و تحولات روانی ، نیازها و علایق نوجوانان.

آسیب شناسی بلوغ و عوامل موثر در پیدایش مشکلات شخصیتی.

تدابیر پیشنهادی برای والدین جهت برخورد مناسب با نوجوانان و ایجاد زمینه ای برای رشدو شکوفایی استعدادهای  نوجوانان .

8) انتخاب مربی از بین دانش آموزان موفق و جهت برگزاری کلاس های تقویتی و برگزاری کلاس ها

9) مشاهده ی دانش آموزان در ساعات تفریح و ساعات ورزش

10) حضور در کلاس ها به جای معلمین و دادن راهنمایی گروهی به دانش آموزان در رابطه با شیوه های مطالعه و تغذیه ی مناسب ، استقلال فردی و انتخاب گروه های دوستی مناسب

11) همکاری با مربی پرورشی جهت آماده سازی نمایشگاه محرم

12) رفع مشکلات میان فردی تعدادی از دانش آموزان

13) مشاوره با والدین تعدادی از دانش آموزان و دادن راهکارهای لازم

14) ایجاد وبلاگی برای مشاوره ی مدرسه و بروز کردن آن.

مشاور : قنبریتاريخ : چهارشنبه سوم آبان 1391 | 12:35 | نویسنده : قنبری

  پیام مشاور

 

   اگر می خواهید جزء پیشتازان حرفه ی خود باشید ، باید در کار خود به داشتن سرعت و قابل اعتماد بودن مشهور شوید .

 تاريخ : چهارشنبه سوم آبان 1391 | 12:34 | نویسنده : قنبری
پیام مشاور

 

پیروزی از آن کسانی است که مغزی آماده برای جذب دارند.

ناپلئون هیل

 

   • قالب پرشین بلاگ
  • گلوله